وبلاگ روانشناسی سوم انسانی دبیرستان صیدی اورامان
وبلاگ روانشناسی سوم انسانی دبیرستان صیدی اورامان
قالب وبلاگ
جستجو

دكتر قاسم قاضي

 در سال 1312 درشميران متولد شد. وي در سال 1333 وارد رشتة فلسفه و علوم تربيتي دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران شد. در سال 1336 ، با رتبة شاگرد اولي و اخذ مدال درجه يك علمي فارغ التحصيل گرديد. در همان سال در رشته دكتري فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران پذيرفته شد و به اخذ روشها و تنامه در روان شناسي و طبقه شناسي نايل آمد.ايشان همچنين در سال 1340 برا ي ادامه تحصيل به كشور انگلستان اعزام شد. پس از دريافت دو مدرك ديپلم آموزش و كارشناسي ارشد تعليم و تربيت به ايران مراجعه كرد و به دانشگاه تهران انتقال يافت. پس از 3 سال خدمت در دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي براي دريافت درجة دكتري عازم كشور آمريكا شد. پس از 3 سال تحصيل در دانشگاه ايالتي بال ، در رشتة تعليم و تربيت و تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره در سال 1350 به ايران بازگشت. از آن تاريخ به بعد به ترتيب مدارج استادياري، دانشياري و استادي را طي كرد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : آموزش و پرورش پيش دبستاني تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر قاسم قاضي تحصيلات دبستان و دبيرستان خود تا پنجم دبيرستان را در دبيرستان شاهپور تجريش كه آن زمان هر دو دوره را دربر مي گرفت، گذرانيد. ششم دبيرستان را در دبيرستان علميه و در رشته ادبي به پايان رسانيد و در سال 1333 وارد رشتة فلسفه و علوم تربيتي دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران شد. در سال 1336 ، با رتبة شاگرد اولي و اخذ مدال درجه يك علمي فارغ التحصيل گرديد. در همان سال در رشته دكتري فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران پذيرفته شد و به اخذ روشها و تنامه در روان شناسي و طبقه شناسي نايل آمد. در سال 1340 برا ي ادامه تحصيل به كشور انگلستان اعزام شد. پس از دريافت دو مدرك ديپلم آموزش و كارشناسي ارشد تعليم و تربيت به ايران مراجعه كرد و به دانشگاه تهران انتقال يافت. پس از 3 سال خدمت در دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي براي دريافت درجة دكتري عازم كشور آمريكا شد. پس از 3 سال تحصيل در دانشگاه ايالتي بال ، در رشتة تعليم و تربيت و تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره در سال 1350 به ايران بازگشت.همسر و فرزندان : دكتر قاضي متأهل،و داراي دو فرزند است.وقايع ميانسالي : دكتر قاضي پس از كسب دكتري در رشته آموزش و پرورش كودكان به عضويت هيئت علمي دانشكده روانشاسي و علوم تربيتي دانشگاه در آمد وي هم اكنون با رتبه علمي استادي مشغول به تدريس است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر قاضي عضو هيئت علمي و استاد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران است. تجارب مديريتي از آذرماه 1358 تا ارديبهشت 1359 سرپرست دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. از آبان‌ماه 1352 تا مهرماه 1356، سرپرست گروه آموزشي روش‌ها و برنامه‌هاي درسي دانشگاه تهران. مدير گروه آموزشي كارشناسي ارشد روان‌شناسي مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامي (واحد رودهن) 1371 تاكنون. سرپرست مركز مشاوره و خدمات روانشناسي در دانشگاه آزاد اسلامي (واحد رودهن) 1371 تاكنون كارآموزي معلمي در مدارس مدرن انگلستان به مدت يك ترم- 1363 ميلادي. سرپرست گروه مشاوران راهنمايي مدارس گروه فرهنگي هدف –1351 تا 1353. سرپرست گروه مشاوران راهنمايي و دبيرستان نظام تهران- 1354 تا 1357. عضو كميته عالي برنامه‌ريزي برنامه خانواده در سازمان راديو تلويزيون ملي ايران 1352. عضو هيئت داوران هفتمين و هشتمين فستيوال فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان (تهران) 1351 و 1352. عضو آموزشي كلينيك خواندن و مركز مواد خواندني- دانشگاه ايالتي بال- امريكا 1371 تا 1372. عضو هيئت تحريريه مجله روانشناسي و علوم تربيتي- دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 1351 تاكنون. ويراستار بين‌المللي مجله انجمن بين‌المللي روان‌شناسي آموزشگاهي. مدير دفتر مشاوره و راهنمايي كودك و خانواده (دفتر خصوصي) از 1352 تاكنون. عضو انجمن روان‌شناسي ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران) عضو انجمن بين‌المللي روان‌شناسي آموزشگاهي (ISPA) از 1972 ميلادي تاكنون عضو انجمن ايراني تعليم و تربيت عضو انجمن بين‌آلمللي ميزگرد براي پيشبرد مشاوره(irfac) عضو (سابق) انجمن روان‌شناسي امريكا (APA) عضو شوراي دانشجويان خارجي دانشگاه ايالتي بال در سال تحصيلي 72-1971 ميلادي. عضو هيآت امنا كتابخانه و موزه ملك، تهران 1358 تا 1360. عضويت افتخاري انجمن ملي همايت از كودكان در ايران 1375. رئيس كميته تخصصي روان‌شناسي مشاوره ـ بخش روان‌شناسي مشاوره انجمن روان‌شناسي ايران، از 1375 تا 1377. تقديرنامه از طرف قائم مقام وزير آموزش و پرورش براي بنيان‌گذاري نظام جديد آموزش متوسطه (دبيرستانهاي نظام جديد)، شماره 4400/400 تا تاريخ 8/5/1374. عضو هيئت مديره انجمن روان‌شناسي ايران، 1379، به مدت 2 سال فعاليتهاي آموزشي : قاسم قاضي پس اخذ مدرك كارشناسي، از خدمت دبيري وزارت آموزش و پرورش درآمد و در سال 1340 برا ي ادامه تحصيل به كشور انگلستان اعزام شد. پس از دريافت دو مدرك ديپلم آموزش و كارشناسي ارشد تعليم و تربيت به ايران مراجعه كرد و به دانشگاه تهران انتقال يافت. پس از 3 سال خدمت در دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي براي دريافت درجة دكتري عازم كشور آمريكا شد. پس از 3 سال تحصيل در دانشگاه ايالتي بال ، در رشتة تعليم و تربيت و تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره در سال 1350 به ايران بازگشت. از آن تاريخ به بعد به ترتيب مدارج استادياري، دانشياري و استادي را طي كرد. دكتر قاسم قاضي پس از اخذ تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره ، به موازات تدريس در دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي و علوم بهزيستي و توانبخشي به كار مشاوره و روان درماني با افراد و خانواده ها مشغول بوده است كه حاصل تجربه هاي خود را در كتاب هاي مختلف و به طور اختصاصي در كتاب آورده است. عنوان دروس ارائه شده توسط ايشان به قرار زير است: دروس :روشهاي مشاوره و مصاحبه - روانشناسي مشاوره و راهنمايي - نظريه هاي مشاوره و روان درماني- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران دروس : اصول و فنون مشاوره و راهنمايي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. دروس : نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان درماني دانشگاه اسلامي رودهن دروس : تمرين و كارورزي مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامي و دانشكده روانشناسي رود هن. جوائز و نشانها : - فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره كارشناسي رشته فلسفه و علوم تربيتي دانشگاه تهران. دريافت مدال درجه 1 علمي. مهرماه 1336. - دريافت بورس تحصيلي و مأموريت علمي از طرف وزارت آموزش و پرورش از 1340 تا 1344. - دريافت بورس تحصيلي و مآموريت علمي از طرف دانشگاه تهران از آبان‌ماه 1348تا فروردين‌ماه 1351. -دريافت بورس تحصيلي از دانشگاه ايالتي بال از نوامبر 1969تا مارس 1972. چگونگي عرضه آثار : دكتر قاضي استاد راهنماي بيش از 10 پايان نامه كارشناسي ارشد بوده است. وي همچنين داراي 20 مقاله به زبان فارسي و 3 تاليف و 4 ترجمه است. قابل ذكر است كه دكتر قاسم قاضي در تأليف و ترجمة آثار زير شركت داشته است : 1 ـ آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني، نوشته بازرسان سلطنتي انگلستان، چاپ جهاد دانشگاهي تهران، 1373 2 ـ نظريه ها و روشهاي مشاوره و روان درماني، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهي تهران، 1378. 3 ـ سه گفتار و يك آزمون ، چاپ انتشارات سپهر، 1368. 4 ـ بازي تفكر كودك است ،‌ نوشتة اولين شارپ، انتشارات سپهر، چاپ چهارم، 1369. 5 ـ روان شناسي انسان سلطه جو، نوشتة اورت شوستر و م، انتشارات سپهر، چاپ چهارم، 1369.آثار : آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ويژگي اثر : ترجمه جهاد دانشگاهي - دانشگاه تهران فارسي 13752 بازي تفكر كودك است ويژگي اثر : نوشتة اولين شارپ، انتشارات سپهر، چاپ چهارم، 13693 در آمدي بر انسان شده ويژگي اثر : ترجمه- دانشگاه آزاد اسلامي- فارسي 13694 روانشناسي انسان سلطه جو ويژگي اثر : ترجمه- انتشارات سپهر- فارسي 13725 روشها و تكنيكهاي مشاوره و روان درماني ويژگي اثر : تاليف - جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران - فارسي 13706 زمينه مشاوره و راهنمايي ويژگي اثر : تاليف- موسسه انتشارات دانشگاه تهران- فارسي 13737 سه گفتار و يك آزمون ويژگي اثر : تاليف- انتشارات سپهر - فارسي 13698 مورد پژوهي در مشاهده روان درماني  9 نظريه ها و روشهاي مشاهده و روان درماني ويژگي اثر : چاپ چهارم، جهاد دانشگاهي تهران، 1378

 بازدید : 192
[ سه شنبه 23 آبان 1391 ] [ سه شنبه 23 آبان 1391 ] [ حسین طاهری ]
نظر بدهید
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

.: Weblog Themes By graphist :.

::

آرشيو مطالب
آخرين مطالب
موضوع روان شناسی چیست؟ تاریخ : شنبه 27 آبان 1391
شیوه های رفتاری درمانی؟ تاریخ : شنبه 27 آبان 1391
نظریه چیست؟ تاریخ : شنبه 27 آبان 1391
بیوگرافی دکتر مرتضی کتبی تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1391
بیوگرافی دکتر قاسم قاضی تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1391
بیوگرافی دکتربهروز بیرشک تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1391
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 3 نفر
بازديدهاي ديروز : 1 نفر
كل بازديدها : 1,879 نفر
بازدید این ماه : 17 نفر
بازدید ماه قبل : 25 نفر
کل نظرات : 1 عدد
كل مطالب : 7 عدد
كل اعضا : 0 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر

تبادل لینک

خرید بک لینک